Název projektu:                                Pořízení technologie pro zpracování vedlejších živočišných produktů z ryb pro společnost KIMBEX

Registrační číslo projektu:             CZ.10.5.110/5.3/0.0/18_013/0000804

Jméno žadatele:                               KIMBEX, s.r.o.

Převažující cíl projektu:                  Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit

Opatření:                                            5.3 Investice do zpracování produktu

Na projekt je poskytována podpora Evropské unie prostřednictvím OP Rybářství 2014–2020, priority Unie 5

Popis projektu, cíle a výsledky:                    

Cílem tohoto projektu je pořídit speciální plně automatické technologické zařízení (kompostér), jež je určeno k zpracování (recyklaci) vedlejších živočišných (rybích) produktů. Základem této technologie je recyklace, která probíhá v utěsněné kompostovací nádrži, kde jsou zároveň přítomny speciální mikroorganismy (polyextremofilní organismy), které aktivně působí v procesu kompostování. Výsledným produktem kompostování je suchý substrát. Vysoká rychlost recyklace a redukce objemu odpadu (až o 90 % jeho váhy) zajišťují možnost zpracování velkého množství odpadu přímo v místě jeho vzniku.

Projekt tak přispívá ke snížení nákladů spojených s manipulací, skladováním v chladicích boxech, tříděním a svozem vedlejších produktů z ryb. Pořízením této technologie tak bude možné v podniku žadatele předcházet vzniku odpadů – vedlejších produktů z ryb, čímž dojde k uzavření cyklu oběhu tzv. “Closed Loop”. Místo skládkování dojde k jejich dalšímu zpracování na suchý substrát.

Tvorba webových stránek: Webklient